GO MAMA

Op 8 januari 2018 lanceert onze samenwerkingspartner Stichting Lezen & Schrijven de landelijke campagne GO MAMA. Met deze campagne willen zij vrouwen bewust maken van het belang van basisvaardigheden. 

Of je nu een opleiding volgt, op zoek bent naar een betaalde baan, overweegt om ondernemer te worden of als vrijwilliger aan de slag wilt – basisvaardigheden als taal, lezen en schrijven, rekenen en op de computer werken heb je hard nodig. Daarbij geldt dat ook kleine stappen belangrijk zijn – zolang het maar bijdraagt aan het empowerment en participatie van de vrouw.

Over GO MAMA

GO MAMA is onderdeel van het project EVA, en zal lopen van 8 tot 30 januari 2018. EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie) is een aanpak die al op meerdere plekken wordt ingezet om vrouwen met lage basisvaardigheden te motiveren een opleiding te gaan volgen of (vrijwilligers-)werk te zoeken, en om hun basisvaardigheden te verbeteren. EVA is een door OCW gefinancierde pilot en onderdeel van Taal voor het Leven.

De campagne bestaat uit een televisiereclame op landelijke en lokale zenders. De TV spot wordt overdag uitgezonden op alle zenders van RTL (RTL 4,5,7,8 & lounge) . Daarnaast ook op de regionale zenders zoals RTV Noord-Holland en AT5. Daarnaast zijn er posters voor scholen en digitale reclamebanners voor websites die de doelgroep veel bezoekt, en een Facebook campagne.

Waarom deze campagne? Uit onderzoek blijkt dat er een groot verschil bestaat tussen mannen en vrouwen in economische zelfstandigheid. Zo is maar liefst 46% van de Nederlandse vrouwen tussen de 20 en 64 jaar economisch niet zelfstandig, vergeleken met 26% van de mannen (bron: Emancipatiemonitor 2016). Bij laagopgeleide vrouwen is dat zelfs 73% (bron: SCP 2017).


Wat merken jullie ervan?

Misschien melden zich bij jullie vrouwen die de campagne-uitingen hebben gezien en die de campagne noemen. Jullie kunnen deze vrouwen gewoon doorverwijzen naar de taalconsulent in je stadsdeel, dan wel plaatsen in jullie eigen groepen. Als jullie vragen krijgen die jullie niet kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld over de campagne an sich, kunnen jullie mij uiteraard benaderen via kbentaher@lezenenschrijven.nl of paulineschipper@lezenenschrijven.nl.

Organisaties kunnen meehelpen met deze campagne door een GO MAMA poster op te hangen. Die kun je aanvragen via gomama@lezenenschrijven.nl.

Voor organisaties die nog niet werken met de EVA aanpak, bieden wij graag advies of ondersteuning bij het:

  • starten van een leergroep, waarin vrouwen aan hun basisvaardigheden werken en economisch zelfstandiger worden. Stichting Lezen & Schrijven heeft een EVA-vrijwilligersmodule, waarin vrijwilligers leren hoe ze de vrouwen kunnen coachen en begeleiden. Daarnaast zijn er allerlei EVA-lesmaterialen. Partners van Taal voor het Leven kunnen dit materiaal gratis bestellen via http://bestelportal.taalvoorhetleven.nl/
  • koppelen van vrouwen aan een vrijwilliger of taalmaatje, en met hen het EVA kaartspel, de EVA werkbladen en oefeningen op de website doen.
  • inzetten van het EVA empowermentmateriaal bij groepen die hier behoefte aan hebben.

We hopen dat de campagne GO MAMA een succes wordt en dat in januari veel vrouwen de weg naar het aanbod van basisvaardigheden weten te vinden.

Delen via

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner