Interessant leesvoer!

Met plezier brengen we je op de hoogte van een nieuwe serie artikelen op de website www.volwassenenleren.nl.

In het hoofdartikel in Perspectief maak je kennis met het begrip bildung. Vraag is waarom het steeds meer aandacht krijgt in het onderwijs. Zowel De Bildung Academie als de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen illustreren hun (her)nieuwde onderwijsaanpak.  

De Grootmeester in deze serie is Ivan Illich en zijn ideaal, de ontscholing van de maatschappij, wordt toegelicht. In deze tijd een ongekend geluid, toch kun je enkele kenmerkende ideeën terug vinden in onder andere de aanpak van Taal voor het Leven.

Bij VEpedia worden de verschillen benoemd tussen formeel, non-formeel en informeel leren. Verschillen zijn er, maar de scheidslijn tussen deze vormen van leren wordt steeds minder strikt. 

Je leest er meer over op: http://volwassenenleren.nl/ 

Veel leesplezier.

Delen via

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner