Plannen Leef en leer! 2019/2020

Leef en leer! gaat de komende jaren enthousiast door met het ondersteunen van het informele netwerk in Amsterdam. Naast de basiswerkzaamheden van Leef en Leer!, heeft gemeente Amsterdam ons gevraagd het aanbod uit te breiden om nog meer impact te kunnen hebben. 

En daarmee bij te dragen aan de uitgebreidere aanpak van gemeente Amsterdam om laaggeletterdheid en armoede in de stad te lijf te gaan. We nemen je graag kort mee langs onze plannen!

In het kort bestaat het basisaanbod van Leef en leer! uit:

 • Vrijwilligersorganisaties ondersteunen
 • Ontsluiten en adviseren gebruik van leermiddelen
 • Vrijwilligers ondersteunen
 • Ondersteunen van OBA Leef en leerpunten

Dit basisaanbod wordt komende periode uitgebreid met de volgende werkzaamheden:

 • Aanbod digitale basisvaardigheden: Trainingen voor vrijwilligers en ontsluiten van lesmateriaal.
 • Versterking Taalnetwerk stadsdelen: Meer tijd en aandacht voor de gebieden die dat nodig hebben.
 • Uitbreiding functionaliteiten Leefenleer.nl: Zodat het aanbod nog meer up-to-date is en zoeken nog eenvoudiger wordt. Dit doen we in nauwe samenwerking met de doorverwijzers in de stadsdelen.
 • Advies op maat voor vrijwilligerscoördinatoren: Coördinatoren zijn een belangrijke, constante schakel in het informele aanbod. Door hen meer te betrekken bij de trainingen voor vrijwilligers en advies op maat te bieden wordt de aanpak beter geborgd in de organisaties.
 • Wervingscampagne vrijwilligers: In samenwerking met de OBA en VCA willen we meer Amsterdammers interesseren om stadgenoten te helpen bij hun basisvaardigheden.
 • Versteviging en uitbreiding van het aanbod op de OBA Leef en leerpunten: Leef en leer! verbindt de wijken aan de Leef en leerpunten in de OBA en levert een bijdrage aan een divers en levendig aanbod.
 • Onderzoeken aanbieden training Herkennen en Doorverwijzen: In samenwerking met gemeente Amsterdam en Stichting Lezen & Schrijven wordt een aanpak uitgewerkt om professionals bij diverse organisaties meer bewust te maken van laaggeletterdheid.

Heb je vragen, opmerkingen of een goede tip? We horen graag van je! 

Delen via

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner