Stedelijk Digitaal Netwerkoverleg - de kick-off

Op donderdag 29 april was de online kick-off van het eerste stedelijk digitaal netwerkoverleg.

Op donderdag 29 april was de online kick-off van het eerste stedelijk digitaal netwerkoverleg.

Tijdens netwerkbijeenkomsten en uit een onderzoek van UMC naar de digitale inclusie in Amsterdam, is duidelijk naar voren gekomen dat digitale organisaties behoefte hebben om met elkaar te overleggen om van elkaars ervaringen te leren en de samenwerkingen te verstevigen. Leef en leer! heeft daarom deze kick-off georganiseerd en gefaciliteerd.

De kick-off stond in het teken van het kennismaken met de partners uit de verschillende stadsdelen, de uitgangspunten met elkaar bepalen voor een waardevol overleg en het identificeren van de behoeftes voor komende bijeenkomsten.

Na het welkom en de uitleg van het doel van de dag, zijn de deelnemers in kleine groepjes ingedeeld voor kennismakingrondes in break-out rooms.

Het tweede deel van het overleg stond in het teken van uitwisseling tussen de partners per stadsdeel. De deelnemers zijn in groepjes aan de slag gegaan volgens de River of life werkvorm. Met behulp van een afbeelding van een rivier en vragen zijn ze op ontdekkingstocht gegaan om te kijken welke kansen er zijn om het huidige digitale netwerk in Amsterdam te verstevigen.

  • Welke obstakels liggen zijn er?
  • Wat hebben we nodig/welke bruggen moeten we bouwen?

Aan het einde van de bijeenkomst hadden we zo een verzameling van behoeftes om mee aan de slag te gaan in de komende bijeenkomsten. In een notendop er is behoefte aan:

  • Ruimte om van elkaar te leren op de specifieke thema’s die bij de organisaties spelen zoals: vrijwilligers werven, trainen en ondersteunen, trainingen, (passend) lesmateriaal en het bereiken van de doelgroep vooral nu in tijd van corona.
  • Afstemming tussen professioneel en informeel aanbod om elkaar te versterken i.p.v. concurreren.
  • Elkaar beter leren kennen, intensief samenwerken en goed naar de partners doorverwijzen.
  • Middelen (zoals laptops en computers)

 In de verschillende break-out rooms kwam er ook de combinatie taal en digitaal ter sprake, maar het was niet duidelijk of in het digi-netwerk ook behoefte is aan betrokkenheid van taalaanbieders. Dit gaan we nog peilen bij de betrokken organisaties.

Het uitgebreide resultaat van de sessie kun je hier bekijken.

Delen via

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner