Verslag netwerkoverleg Leef en leer! (via Zoom)

Op 16 april was het online Leef en leer! stedelijk netwerkoverleg. Vanuit de verschillende stadsdelen werden ervaringen en tips tijdens de corona-crisis gedeeld. Je leest hier een verslag.

Aanwezigen: Mavis Kathusing (Adam & Eva), Zdenka Mijic (Post Oost), Melcher Brown (Stadsdeel Zuid), Nettie Sterrenburg (VCA), Simone Lamme (Stadsdeel Oost), Nicoline van Huijstee (Eduza), Vibeke Mansvelt (Boost), Remco Neuteboom (ABC Alliantie), Annemarie Spaargaren (Buurtonline), Sander Havermans (Gemeente Amsterdam), Caroline ’t Hart (Gemeente Amsterdam). Vanuit OBA/Leef en leer!: Victoria Burgers, Marjolein Dordregter, Fouzia Benboussounna, Aniek Meijer, Petra Merckens, Coos Lohman, Barbara Meeuwig.

Onderwerp:

Hoe gaat het ten tijde van deze coronacrisis met jullie, de organisaties en activiteiten, de vrijwilligers en leerders?

Agenda:

1) Introductie, kennismaking en korte presentatie webpagina ‘Leef en leer! in coronatijd’

2) Wat werkt in deze tijd? Wat lukt er nu wel en waarom?

3) Wat werkt nog niet? Waar loop je nu tegenaan en is misschien een frustratie?

4) Welke ondersteuning kunnen wij jou vanuit Leef en leer! of vanuit het netwerk geven?

5) Welke tips heb je voor anderen?

Uitwisseling van agendapunten 2 t/m 4 vond plaats in groepjes, door middel van breakout rooms in Zoom. Daarna kwam iedereen weer samen en koppelde ieder groepje terug wat er besproken was.

Introductie, kennismaking en korte presentatie webpagina ‘Leef en leer! in coronatijd’ 

 • Leef en leer! heeft een nieuwe webpagina gemaakt met relevante informatie ten tijde van de coronacrisis. Met onder andere een overzicht van gebundelde informatie (ook voor anderstaligen en laaggeletterden), instructiefilmpjes voor bijv. het gebruik van Zoom en webinars voor vrijwilligers in combinatie met Zoom meetings door taaladviseurs Coos en Barbara. De pagina vind je hier: https://www.leefenleer.nl/corona/
 • De Taaladviseurs van Leef en leer! hebben een webinar opgenomen over taalcoaching op afstand in de coronatijd. Tevens houden zij zoomsessies met taalcoaches om verder te praten over deze tips. Ook deze informatie vind je terug op de voorgenoemde pagina.
 • In de leermiddelenwijzer is een selectie gemaakt van aanbevolen leermiddelen om o pafstand mee te werken. Ook deze informatie is te vinden op de corona-pagina.

Wat werkt in deze tijd? Wat lukt er nu wel en waarom?

 • Het videobellen met Zoom gaat bij veel organisaties goed. Niet alle lessen gaan door maar een groot deel wel.
 • Er is veel contact met deelnemers en betrokkenheid van vrijwilligers.

Wat werkt nog niet? Waar loop je nu tegenaan en is misschien een frustratie?

 • Vrijwilligers die niet mee willen doen of niet mee kunnen doen omdat ze onvoldoende digitale vaardigheden hebben. Dit geldt voornamelijk voor de groep oudere vrijwilligers die bij veel organisaties oververtegenwoordigd is.
 • Deelnemers die niet mee kunnen doen wegens een lastige thuissituatie of onvoldoende beschikking tot digitale middelen.
 • Deelnemers die minder goed in hun vel zitten komen minder snel ‘opdagen’ tijdens online bijeenkomsten dan fysieke bijeenkomsten.
 • Alhoewel betrokkenheid en online contact goed verloopt, gaat het daadwerkelijke leren minder goed. Het hoofd staat er niet naar, er is teveel afleiding thuis of te weinig faciliteiten.

Welke ondersteuning kunnen wij jou vanuit Leef en leer! of vanuit het netwerk geven?

 • Vraag: kan Steffie ook in het Arabisch of Tigrinya?
  Antwoord: verzoek is doorgegeven aan Oefenen.nl. Een alternatief
 • Vraag: hoe zit het met de laptops dit vanuit de gemeente worden aangeboden? Is het ook mogelijk dat vrijwilligers en leerders daar gebruik van kunnen maken? Antwoord: er zijn door de gemeente 1000 laptops beschikbaar gesteld voor minima. Deze zijn helaas allemaal al vergeven. Schep dus geen verwachtingen bij mensen als je zelf vragen krijgt over de laptops. Je kunt wel behoeften aan een laptop inventariseren.
 • Vraag: Hoe oefenen we ons vak uit binnen de 1,5 meter maatschappij.
  Antwoord: dit is een onderwerp dat we tijdens het volgende overleg met elkaar kunnen bespreken.

Welke tips heb je voor anderen?

 • Benader Caroline ’t Hart (gemeente Amsterdam) en Simone Lamme (stadsdeel Oost) als je ergens hulp en ondersteuning bij nodig hebt, zij denken graag mee.
 • Gebruik eenvoudige middelen om online contact te houden zoals whatsapp en email, vooral voor mensen die moeite hebben met digitale middelen. Ook contact via de gewone telefoon is een optie. Coos en Barbara zullen hiervoor tips geven in een nieuwe webinar wat zij gaan opnemen.
 • Er zijn filmpjes beschikbaar met uitleg over het gebruik van oefenen.nl, Fouzia zorgt ervoor dat deze op de Leef en leer! website onder ‘gebundelde informatie’ komen te staan.
 • Soms kan het helpen om vrijwilligers en deelnemers net dat extra duwtje te geven en te blijven proberen om wel digitale middelen te gebruiken. Het is even doorzetten maar uiteindelijk vinden mensen het altijd belangrijk en waardevol om contact te hebben. Heb geduld met vrijwilligers en deelnemers maar probeer ze ook te stimuleren.
 • Voor mensen met een lastige thuissituatie kan 1-op-1 contact soms beter werken dan deelnemen aan groepssessies. Ook het inplannen van sessies op andere tijden dan gewoonlijk kan uitkomst bieden, vooral voor mensen met (kleine) kinderen.

Volgend overleg:

Het volgende overleg wordt gepland over ongeveer twee maanden. Jullie ontvangen van Leef en leer! hiervoor een uitnodiging. We zullen dan het onderwerp van de 1,5 meter maatschappij op de agenda zetten. Mocht je andere agendapunten hebben die je graag terug zou zien op een volgend overleg, laat het ons dan weten.

Delen via

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner