Verslag: Stedelijk Netwerkoverleg Taal 8 december 2022

Op donderdag 8 december organiseerden we het laatste netwerkoverleg van dit jaar, die bestond uit een programma met twee sessies: het bereiken van NT1'ers met een uitkering en netwerken & uitwisselen.

Sessie 1: het bereiken van NT1’ers met een uitkering

Annemijn Poot van Stichting Lezen & Schrijven ging in gesprek met Ludger Sandker en Tom du Maine van de gemeente Amsterdam over het bereiken van NT1’ers met een uitkering in de stadsdelen Noord en Zuidoost door middel van de taalmeterdagen. Hierbij worden mensen met een uitkering gescreend op een aantal criteria die een hoger risico geven op laaggeletterdheid. De klantmanagers nodigen hen vervolgens uit voor een gesprek en ze worden aangemoedigd de taalmeter in te vullen. Tot nu toe was het zeer succesvol en zijn er al veel mensen gescreend en doorverwezen naar passend taalaanbod. In 2023 worden de taalmeterdagen voortgezet. Lees meer in de presentatie van Annemijn, Tom en Ludger 

Sessie 2: netwerken & uitwisselen: we kijken met elkaar terug en vooruit en delen succes en leermomenten. 

Onder leiding van taaladviseur Coos gingen deelnemers in groepjes met elkaar in gesprek over hun organisatie en het werk dat ze daar doen. Successen en leermomenten in 2022 werden met elkaar gedeeld en er werd vooruitgekeken naar 2023 aan de hand van de volgende vragen:

(1) Wat maakt je trots op de organisatie waarvoor je werkt?

(2) Hoe kijk je terug op 2022 en wat zijn je doelen en plannen voor 2023?

(3) Geef een voorbeeld van een kwetsbare deelnemer die dreigt uit te vallen. Wat kan je voor hem/haar betekenen?  

Een aantal dingen die genoemd werden door aanwezigen:  

Trots op: 

"Dat we met onze organisatie zo’n brede en gevarieerde doelgroep kunnen bereiken en vrijwilligers zich graag voor ons blijven inzetten"

"Ons brede (digi)taalaanbod, veel koppels aan het werk, mensen stromen door, opgegeven projecten gaan toch opeens weer draaien, samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met basisvaardigheden"

Hoe kijk je terug op 2022 en vooruit naar 2023: 

"We moeten echt iets doen om de doelgroep waar wij het aanbod voor betalen ook in huis te krijgen. Nog gerichter werven om de kwetsbare mensen naar school te krijgen."

“Wij moeten de Leef en leer!-website beter bijwerken, want nu staan er dingen op die niet meer kloppen.” 

Voorbeeld van een kwetsbare deelnemer die dreigt uit te vallen en wat voor je diegene kunt betekenen: 

"We merken dat als mensen de taalbijeenkomsten niet trekken, zij soms wel heel geschikt zijn om andere activiteiten te doen bij ons in de buurt, wij verwijzen dan door. Wij weten vaak waar we mensen naar toe door kunnen verwijzen, zoals de huisarts of naar nog laagdrempeliger aanbod zoals bij het ABC."

"Er was een cliënt bij mij op het spreekuur die aangaf in een moeilijke relatie te zitten waarbij sprake was van uitbuiting, daardoor wilde hij stoppen met de taalcursus. Ik heb diegenen naar een advocaat doorverwezen waardoor een scheiding in gang gezet kon worden en de client toch door kon gaan met de taalcursus. Zo kun je dus veel meer voor iemand betekenen."

Wederom een informatief en zeer geslaagd netwerkoverleg, met voldoende aanknopingspunten om volgend jaar mee aan de slag te gaan.

Zie je iets op de website staan wat niet klopt? Geef het aan ons door! Vul het formulier in op onze contactpagina of geef het door aan jouw contactpersoon bij Leef en Leer!

Delen via

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner