Hier zijn de volgende activiteiten:

Taalmaatjes - Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC)

Op afspraak

Vrijwilligers van Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) geven wekelijks Nederlandse les aan huis bij anderstalige geisoleerde vrouwen. Er is met name aandacht voor de spreekvaardigheid: lesnemers leren bijvoorbeeld om een gesprek met de dokter of oudergesprek te voeren. Tijdens de buitenlessen ligt de focus op het vrgroten van de zelfredzaamheid, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de supermarkt of bibliotheek.

Niveau: Iedereen

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC)

http://www.abcamsterdam.org/Naar de website
020 3202710

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner