Huis van de Wijk Het Anker

Jacques Veltmanstraat 427
1065 DC Amsterdam Amsterdam
020-617 27 21
Routebeschrijving
https://www.combiwel.nl/locaties/huis-van-de-wijk-het-anker/ Naar de website

Hier zijn de volgende activiteiten:

Taal en ontmoeting

dinsdagochtend 1x per maand

Een ochtend Nederlands oefenen door te praten over een thema in een leuke omgeving. Een kans om mensen te ontmoeten.

Vraag bij Huis van de Wijk Het Anker de data op.

Niveau: Iedereen

Combiwel Het Anker

Rita McCabe-de Groot: 06-39367132 r.deGroot@combiwel.nl

Samen voor taal

in overleg

Naast taallessen zijn er in Het Anker mogeljkheden om aan een vrijwilliger gekoppeld te worden die met je oefent. Of wordt actief als vrijwilliger bij Het Anker en oefen op die manier.

Kosten: taalmaatjes en taaloefenplekken

Niveau: Iedereen

Combiwel Het Anker

https://www.combiwel.nl/locaties/huis-van-de-wijk-het-anker/Naar de website

Nederlandse taallessen

ma 09.30-11.30 di 10.00-1200, woe 09.30-11.30, do 13.00-14.30

Je gaat Nederlands leren schrijven, lezen en spreken. Het is een gezellige groep. De docent begeleidt de groep. 

Na aanmelding wordt gekeken in welke groep je past.

Niveau: Beginner

Combiwel Het Anker

https://www.combiwel.nl/locaties/huis-van-de-wijk-het-anker/Naar de website
0639717877

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner