Taalcoachorganisaties stadsdeel Zuidoost

Locatie in overleg

SamenSpraak en Taal voor het Leven - Gilde Amsterdam

Dag en tijd in overleg

SamenSpraak

Voor mensen die de Nederlandse taal beter willen leren spreken. Voor deelname is een basiskennis van het Nederlands nodig.

Anderstaligen ontmoeten gedurende langere periode (gemiddeld een jaar) een vrijwillige taalcoach. Door informeel contact met een Nederlands sprekende stadgenoot (taalcoach) leert de anderstalige beter Nederlands spreken en verstaan. Bovendien leren zij meer over de Nederlandse samenleving en vinden zij hun weg makkelijker.

Taal voor het Leven

Ondersteuning door een vrijwilliger bij het beter leren lezen en schrijven. De getrainde en enthousiaste vrijwilligers zijn actief in heel Amsterdam. Er is dus altijd een vrijwilliger bij u inde buurt. De gesprekken zijn één op één.

Kosten: Gratis

Niveau: Iedereen

Aanmelden via: SamenSpraak: 020 625 4450, Taal voor het Leven: 020 330 0579

Gilde Amsterdam

Naar de website
020 420 6554

Digimaatje

Maandag t/m vrijdag

Digimaatje is een project waarbij 55+ers in Amsterdam gekoppeld worden aan een student of vrijwilliger, die hen daarbij helpt. Deze vaardigheden zijn onmisbaar om mee te kunnen komen in een steeds digitaal wordende maatschappij. De student of vrijwilliger komt in overleg gemiddeld 1 keer per week 2 uur thuis bij de deelnemer, voor ten minste 5 maanden. De "maatjes" werken samen aan doelen op een laptop die ze in bruikleen krijgen. Naast een leerzame ervaring is het ook erg gezellig! Je kunt je aanmelden vanuit elk stadsdeel en zowel deelnemers als vrijwilligers kunnen zich nog aanmelden.

Kosten: gratis

Niveau: Iedereen

Aanmelden via: Solveig van Rozendaal, telefoonnummer: 06-41687902, email: solveig@stichtingsina.nl.

Stichting Samen is niet alleen

Naar de website
020-2441972

Taaloefenplek - Participeren in Nederland

Dag en tijd in overleg

Voor verplichte inburgeraars en taalbehoeftigen in Amsterdam Zuidoost.

Inburgeraars worden goed voor te bereiden voor hun examens (Spreken).

Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor intake gesprek. Tijdens het intake gesprek worden leerdoelen en knelpunten met de inburgeraars besproken. Daarna volgt er een driehoekgesprek voor de koppeling met een taalcoach.

Kosten: Gratis

Niveau: Iedereen

Aanmelden via: 020- 7526455

Stichting Participeren in Nederland

Naar de website
020- 7526455 (dinsdag, donderdag en vrijdag overdag, woensdag alleen ’s middags)

Taalcoaching - Progress

Dag en tijd in overleg

Ons Taalcoaching traject is gericht op de doelgroep inburgeraar, om het geleerde tijdens de cursus met hun taalmaatje actief te oefenen.

Door in de praktijk actief met de Nederlandse taal aan de slag te gaan verbeterd de taalvaardigheid van de inburgeraar. Zodoende werken wij aan verbetering van niet enkel de taalvaardigheid maar tevens aan de zelfredzaamheid van de aan de taalcoach toevertrouwde inburgeraar.   Koppels spreken elkaar één keer per week gedurende anderhalf uur. Het traject duurt zes maanden en ondernemen samen diverse activiteiten.

Kosten: Gratis

Niveau: Iedereen

Aanmelden via: 06-53835881

Progress Training en Advies

Naar de website
06-53835881

SamenSpraak en Taal voor het Leven - Gilde Amsterdam

Dag en tijd in overleg

SamenSpraak

Voor mensen die de Nederlandse taal beter willen leren spreken. Voor deelname is een basiskennis van het Nederlands nodig.

Anderstaligen ontmoeten gedurende langere periode (gemiddeld een jaar) een vrijwillige taalcoach. Door informeel contact met een Nederlands sprekende stadgenoot (taalcoach) leert de anderstalige beter Nederlands spreken en verstaan. Bovendien leren zij meer over de Nederlandse samenleving en vinden zij hun weg makkelijker.

Taal voor het Leven

Ondersteuning door een vrijwilliger bij het beter leren lezen en schrijven. De getrainde en enthousiaste vrijwilligers zijn actief in heel Amsterdam. Er is dus altijd een vrijwilliger bij u inde buurt. De gesprekken zijn één op één.

Kosten
Je betaalt eenmalig € 30,00 inschrijfgeld.

Gilde Amsterdam

Naar de website
020 420 6554

Taalcoach voor vluchtelingen

Dag en tijd in overleg

Voor inburgeringsplichtige vluchtelingen van alle niveaus.

De taalcoach helpt eenmaal in de week één tot anderhalf uur bij het leren van de Nederlandse taal zoveel mogelijk aansluitend op de thema’s die tijdens de inburgeringscursus behandeld worden. Dit vindt plaats bij de vluchteling en/of bij de taalcoach thuis of een neutrale plek; bijvoorbeeld de bibliotheek.

Kosten: Gratis

Niveau: Iedereen

Aanmelden via: 020 6277745

Vluchtelingenwerk

Naar de website
020 6277745

De Bloei Unie

Dag en tijd in overleg

Deze jonge stichting richt zich op jongeren die gemotiveerd zijn om de Nederlandse taal te verbeteren en te leren beheersen.

Een taalmaatje biedt individuele ondersteuning op het gebied van spreken, lezen en schrijven. Dit doe je door 1 keer per week af te spreken voor 1.5 uur, overdag of ’s avonds. De afspraken kunnen bestaan uit ondersteuning bij buitenschoolse opdrachten, maatschappelijke activering, huiswerkbegeleiding en ontspannende activiteiten bestaan.

Kosten: Gratis

Niveau: Iedereen

Aanmelden via: 06 48 74 48 26

Stichting de Bloei Unie

Naar de website
06 48 74 48 26

Taalmeesterschap

Dag en tijd in overleg

Voor anderstalige hbo- of universitaire studenten of werkenden die het mondeling Nederlands beheersen maar die nog problemen hebben met het schriftelijk Nederlands in hun stageverslagen, scripties, sollicitatiebrieven, werkverslagen etc.

De anderstaligen worden verder op weg geholpen met het verbeteren van hun schriftelijk Nederlands taalgebruik, via op hun persoonlijke situatie afgestemd maatwerk.

Kosten: Gratis

Niveau: Gevorderd

Aanmelden via: https://taalmeesterschap.org/index-8.html

Taalmeesterschap

Naar de website
Contact via mail: info@taalmeesterschap.org

KansenNet

Dag en tijd in overleg

Voor mensen voor wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is. Voor deelname is een basiskennis van het Nederlands nodig. Onze vrijwilligers helpen anderstaligen bij het beter leren spreken en verstaan van het Nederlands zodat het voeren van een gesprek makkelijker voor ze wordt.

Wij koppelen een anderstalige aan een Nederlandstalige vrijwilliger. Zij worden elkaars gesprekspartner. De gesprekken zijn één op één. De gesprekspartners praten één keer in de week met elkaar over onderwerpen die zij beiden interessant vinden. Een gesprek vindt meestal plaats bij de vrijwilliger thuis en duurt één à twee uur. Het contact wordt aangegaan voor één jaar. Deelname is gratis.

Kosten: Gratis

Niveau: Iedereen

Aanmelden via: 06 47 49 90 17

KansenNet

Naar de website
06 47 49 90 17 (maandag, dinsdag, woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur)

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner