Organisaties in beeld: Amsterdams Buurvrouwen Contact

Om onze partners in de stad beter te leren kennen en te zien waar zij zich dagelijks voor inzetten, gaan we iedere maand met een partner in gesprek. Deze maand een kennismaking met het Amsterdams Buurvrouwen Contact.

Tekst: Rudmer Fijlstra
Foto's: Liesbeth Dingemans

Bij een bezoek aan de website van Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) springt hun hartverwarmende slogan meteen in het oog: Help jouw anderstalige buurvrouw de drempel over. De slogan laat goed zien waar de stichting voor staat: geïsoleerde, anderstalige vrouwen Nederlands leren, zelfredzamer maken en daardoor beter mee laten draaien in de maatschappij. 

Gezien door de buurvrouw 

Bianca KleinABC werd 22 jaar geleden opgericht door Mirjam Meis. Het initiatief voor de stichting ontstond toen bekend werd dat veel vrouwelijke nieuwkomers niet de kans kregen om Nederlands te leren. Bianca Klein, regiocoördinator bij ABC: "Meestal werkte de man en bleef de vrouw thuis. Vrouwen kwamen daardoor nooit buiten en raakten geïsoleerd. Het waren vaak de buren die dit soort vrouwen 'ontdekten', niet de gemeente of de dokter. Daaraan dankt de stichting dan ook haar naam en missie. Je buurvrouw helpen om mee te doen en zelfredzamer te worden."

Deelnemers van over de hele wereld

De vrouwen die aan het programma van ABC meedoen komen uit verschillende landen. Bianca: "Vanzelfsprekend helpen we veel vluchtelingen. In Nieuw-West zien we veel Marokkaanse en Turkse vrouwen, maar ook vrouwen uit Nepal of Eritrea." Volgens Bianca hangt de samenstelling van de deelnemers sterk af van de ontwikkelingen in de wereld. "Zoals een vluchtelingenstroom wanneer ergens conflicten zijn."

Een warme overdracht 

Nadat de vrouwen bij ABC zijn geweest maken ze vaak de overstap naar buurthuizen, bibliotheken of taalscholen. Hier kunnen ze hun kennis van de Nederlandse taal uitbreiden door conversatielessen te volgen. Bianca: "Door de vrouwen vanuit ons toe te leiden naar vrijwilligerswerk, kunnen ze hun Nederlands verder ontwikkelen. We ondersteunen ze ook bij het behalen van hun inburgeringsexamen. Wij geven de vrouwen zelfvertrouwen zodat ze een volgende stap durven nemen. Zo zorgen we dus altijd voor een warme overdracht." De statistieken van ABC bewijzen het succes van de stichting: in twintig jaar tijd werden al ruim 8.000 vrouwen geholpen.

Vrijwilligers 

De stichting telt inmiddels zo’n 150 vrijwilligers, waarvan ongeveer twintig mensen op kantoor werken en administratieve taken verrichten. Een deel van hen doet het werk naast een betaalde baan. Dat is vooral de groep tot 55 jaar. Bianca: "Overwegend werken we veel met oudere vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn. De vrouwen waar we bij op bezoek gaan hebben vaak (jonge) kinderen, en dan is het makkelijker om onder schooltijd les te geven. ’s Avonds zijn de kinderen thuis en dat is niet ideaal." Door corona is het aantal vrijwilligers van ABC iets teruggelopen: oudere vrijwilligers zijn huiverig om thuis les te geven en onder de mensen te komen. Ook bij de deelnemers is deze angst toegenomen. 

Kleine stapjes voor grote veranderingen

Bianca is inmiddels vijf jaar werkzaam bij ABC. Als regiocoördinator is ze verantwoordelijk voor het plaatsen van vrijwilligers bij de vrouwen thuis. "Vrouwen komen via verschillende wegen bij ons terecht", vertelt ze. "Via de gemeente, het Rode Kruis of klantmanagers." Volgens Bianca zijn de thuisbezoeken de kracht van de stichting: "De drempel is zoveel lager als er iemand bij je thuis komt. Je kunt dan heel veel voor iemand betekenen. Ik had eens een stagiair die een vrouw heeft geleerd om met de tram te gaan. Voor ons is dat iets heel kleins, maar de wereld van die vrouw werd ineens veel groter. Dat vind ik het mooie aan dit werk: kleine stapjes die voor een grote verandering in iemands leven zorgen."

Dit interview is afgenomen in de tijd dat Bianca Klein nog werkzaam was bij Amsterdams Buurvrouwen Contact. Inmiddels heeft zij een nieuwe baan gevonden en is haar functie overgenomen door Summar Swidan.

Delen via

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner