Organisaties in beeld: Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Om onze partners in de stad beter te leren kennen en te zien waar zij zich dagelijks voor inzetten, gaan we iedere maand met een partner in gesprek. Deze maand is het de beurt aan de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA). 

Tekst: Rudmer Fijlstra

Al jaren is de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) de spin in het web in het Amsterdamse vrijwilligersleven. De organisatie zet zich in voor het stimuleren van het vrijwilligerswerk, het adviseren van organisaties en het bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties. Hoe de VCA dat doet? Daarover gaan we in gesprek met Eline Gelderblom, communicatieadviseur bij de VCA.

Belangenbehartiger

VCA bestaat inmiddels ruim 32 jaar en doet er alles aan om het vrijwilligerswerk in Amsterdam op verschillende manieren te bevorderen en te ondersteunen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de circa 2000 organisaties die met vrijwilligers werken. Eline: "Het werken met vrijwilligers is een hele andere tak van sport dan het werken met betaald personeel. Daarom geven we training en advies aan organisaties over hoe je met vrijwilligers werkt. Daarnaast organiseren we voor (potentiële) vrijwilligers oriëntatie-bijeenkomsten en spreekuren waar ze kennis kunnen maken met het aanbod. Zo proberen we een belangenbehartiger te zijn voor organisaties én vrijwilligers."

Netwerk

Volgens Eline is het in de vrijwilligerswereld belangrijk om een goed netwerk te hebben en met veel organisaties samen te werken. Zo heeft VCA een vacaturebank met zo’n 1500 vacatures van vrijwilligerswerk in Amsterdam. "Wij werken met alle organisaties in de stad die een beroep (willen) doen op vrijwilligers. De laatste jaren zijn er veel mooie lokale samenwerkingen gestart. Een goed voorbeeld hiervan is onze inzet rondom de Platforms Informele Zorg. VCA is daarbij leidend in een aantal stadsdelen en er is een website ontwikkeld zodat professionals beter de informele inzet kunnen vinden. Zo zorgen we er samen voor dat er in de hele stad een netwerk is van mensen en organisaties die elkaar en anderen willen helpen."

Matches maken

campagne zet rap de eerste stapDat netwerken belangrijk is blijkt wel uit de resultaten van de Vrijwilligerscafés die VCA onlangs organiseerde in het kader van hun najaarscampagne 'Zet rap die eerste stap'. Een vrijwilligerscafé is een bijeenkomst waar organisaties in contact worden gebracht met nieuwe vrijwilligers. Eline: "Wij zetten dan ons netwerk in om te zorgen dat mensen die vrijwilligerswerk willen doen zich aanmelden voor zo’n café. En dan is het een kwestie van matches maken: organisaties houden een pitch en potentiële vrijwilligers kunnen er dan letterlijk op af stappen. Als er een klik is, kan een vrijwilliger vervolgens direct aan een organisatie gekoppeld worden." Ook online besteedt VCA veel aandacht aan werving, via hun site en sociale media. Maar ook op andere manieren: zo onderhouden ze in opdracht van de gemeente de website www.taalcoachwijzer.nl, die als doel heeft om het taalaanbod duidelijker te maken voor vrijwilligers en deelnemers.

 

De handen ineen 

Met Leef en leer! werkt VCA regelmatig samen. Eline: "Waar wij Leef en leer! vooral tegenkomen zijn de taalinitiatieven, bijvoorbeeld de bijeenkomsten in de OBA voor taalvrijwilligers. We hebben onder andere twee jaar geleden samen een mooi evenement voor de werving van klassikale taalvrijwilligers georganiseerd. Leef en leer! heeft daarvoor de organisaties benaderd en wij probeerden via onze kanalen om zoveel mogelijk vrijwilligers te vinden. Hierbij zat Leef en leer! meer aan de organisatiekant en wij aan de wervingskant. Het is zeer effectief als je zo met twee organisaties de handen ineen slaat."

"Vrijwilligerswerk doe je ook voor jezelf, het levert je heel veel op"

Volgens Eline is het onder de aandacht brengen van het belang en de voordelen van vrijwilligerswerk ook een belangrijke taak van de VCA. "Om vrijwilligerswerk te stimuleren benadrukken wij dat je vrijwilligerswerk niet alleen voor de ander doet. Je doet het ook voor jezelf: je komt in aanraking met nieuwe mensen, je maakt kennis met andere culturen en je krijgt nieuwe ervaringen. Het opent deuren en is bovendien goed voor je CV en je netwerk. Het levert je dus heel veel op."

In het sociale hart

Zelf is Eline als communicatieadviseur in dienst bij de VCA. Iets wat voortvloeide uit haar vroegere vrijwilligerswerk. "Ik heb 15 jaar voor een groot commercieel bedrijf gewerkt. Toen ik door bezuinigingen mijn baan kwijtraakte, ben ik – via VCA – vrijwilligerswerk gaan doen voor School’s Cool. Eerst als mentor, daarna als vrijwilligerscoördinator. Ik kwam bij mensen thuis en werd overal zo leuk en hartelijk ontvangen. Hierdoor werd mijn interesse in dit veld gewekt. Ik wilde al langer bij de VCA werken en op een gegeven moment kwam er een vacature voorbij. Mede door mijn ervaring als vrijwilliger paste ik goed in het profiel. Deze stap was een hele bewuste keuze. Ik wil nooit meer naar een commercieel bedrijf. In dit werk bevind je je in het sociale hart van de stad. Het verbreedt je horizon en daarmee je kijk op de wereld."

Wil je meer informatie over de Vrijwilligers Centrale Amsterdam? Kijk dan op www.vca.nu.

Delen via

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner