Update Digi Challenge 2023

Eind januari begonnen we met veel plezier aan 5 Digi Challenges, waarbij we actief aan de slag gingen met digitale inclusie in de stad Amsterdam. Bij deze een korte update hoe het er nu voor staat. En ook een vraag om hulp! We kunnen jullie input namelijk gebruiken. Lees hiervoor even verder en blader naar onder voor deze vraag.

Jongeren vanaf 18 jaar op weg helpen

Uit de ontwerpsessie om jongeren vanaf 18 jaar op weg te helpen in de digitale wereld, kwamen een aantal ideeën naar voren. Daar wordt door verschillende personen en organisaties aan gewerkt. Zo wordt de verjaardagskaart vanuit de gemeente geüpdatet, er wordt gekeken hoe we het Informatiepunt Digitale Overheid van de OBA beter kunnen vermarkten onder jongeren en er wordt aan een plan gewerkt om lesmaterialen die beschikbaar zijn op een soort keuzemenu beschikbaar te maken. Er zijn focusgroepen gecreëerd bij ROC's om te kijken hoe dit moet gaan werken.

De voorlopige bevindingen en resultaten worden op 1 juni gedeeld.

Meer vrijwilligers aantrekken

Hoe krijgen we meer vrijwilligers die zich inzetten voor digitale vaardigheden in de stad? Het is in het algemeen lastig om vrijwilligers aan te trekken, maar zeker op dit gebied willen we het beter doen. De werkgroep is bezig geweest met kijken of vrijwilligerswerk opgenomen kan worden in subsidie-aanvragen, of grote organisaties in de stad tot samenwerking te bewegen zijn en vanuit hun personeel digivrijwilligers kunnen leveren, en we willen een overzichtelijke menukaart maken waarop vrijwilligers makkelijk kunnen zien welke werk er is en hoeveel tijd het kost én wat je ervoor terug krijgt. Er wordt gewerkt aan een aantal pilots om te kijken wat werkt.

Betere privacy waarborgen

Er is behoefte aan een duidelijke lijn waar het privacy betreft. Alle hulpverlenende organisaties in de stad zouden meer op dezelfde manier met persoonsgegevens moeten omgaan, en op eenzelfde manier moeten communiceren over wat wel en niet kan en mag. In de werkgroep is gestart met het maken van een overzicht van de privacyregels waar we het meest mee te maken hebben. Daarnaast is gekeken naar wat er in de praktijk gebeurt, welke formulieren worden getoond en getekend, en is een opzet gemaakt voor een nieuw formulier dat flexibel genoeg is om overal te gebruiken. De volgende stap is om de regels (wat mogen we wel en niet) zowel visueel als in makkelijk te begrijpen tekst op te stellen, en om een nieuw formulier te ontwerpen waar ook juridisch dekking op zit. En hierbij hebben we jouw hulp nodig!

Vraag het de deskundigen!

Het opzetten en zichtbaar maken van een denktank aan ervaringsdeskundigen (meer info volgt).

Carrière in de tech en ict

Van digitale kloof naar tech-carrière. Werven van mensen voor omscholing naar tech-banen (meer info volgt). 

We zouden graag voorbeelden krijgen van formulieren voor toestemming die nu gebruikt worden in jouw organisatie. Op welke manier geeft een client nu toestemming voor het meekijken of het delen van gegevens? Dit gebruiken we graag als input voor een nieuw formulier. Willen jullie relevante formulieren wellicht mailen naar info@leefenleer.nl? Dan kan Fouzia dit meenemen in de werkgroep.

We zien jullie graag weer op 1 juni om de voorlopige resultaten te bespreken. Heb je je al ingeschreven? Dat kan op de website van PACT Amsterdam.

Delen via

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner