Verslag en presentatie Stedelijk Netwerkoverleg Digitaal 27 oktober

Op 27 oktober vond het Stedelijk Netwerkoverleg Digitaal plaats in OBA Oosterdok. Hieraan hebben verschillende digitale organisaties, vrijwilligers en de gemeente Amsterdam deelgenomen. Naast een inspiratiesessie over het belang van digitale inclusie bij KPN, werd de nieuwe basistraining Digitaal door Leef en leer! gepresenteerd. 

Programma: 

15:00 -15:05: Welkom en opening Leef en leer!  

15:05-16:00: Workshop: De uitdagingen van digitale inclusie met KPN  

16:00-16:15: Pauze  

16:15-16:55: Presentatie Basistraining Digitaal   

Aniek Meijer, projectleider Leef en leer! opende de bijeenkomst en vertelde over de zesde editie van de Digi Challenge. Die wordt op 26 januari in samenwerking met Gemeente Amsterdam en PACT-Amsterdam georganiseerd. De deelnemers werden uitgenodigd ideeën op te schrijven voor de komende Challenge. Meer ideeën zijn welkom en kunnen gestuurd worden naar info@leefenleer.nl 

Workshop De uitdagingen van digitale inclusie met KPN 

Daarna volgde een inspiratiesessie, waar Ronald Nieuwenhuis, manager Inclusie & Sociaal Ondernemen bij KPN, ons meenam in wat KPN doet om de digitale inclusie te bevorderen. Wij kennen allemaal KPN als één van de grootste aanbieders van diensten rondom telefonie, televisie en internetverbinding voor zowel consumenten en zakelijke markt. 

Ronald heeft eerst de deelnemers in kleine groepen aan het denken gezet over de definitie van digitale inclusie aan de hand van de volgende vraag: "wat is digitale inclusie volgens jou en waarom is het belangrijk?" 

  • Iedereen toegang krijgen/geven tot de digitale mogelijkheden en middelen 
  • Kunnen meedoen en laten meedoen 
  • Beschikbare hulp  
  • Keuze om niet online te zijn 
  • Optie van leren naar kunnen 
  • Digitale basisvaardigheid 

Samenvattend kan gezegd worden dat alle deelnemers vinden dat de verschuiving naar steeds meer digitaal communiceren in een razendsnel tempo plaatsvindt. Sommige mensen in de samenleving kunnen deze ontwikkelingen niet bijbenen. Daarom is het heel belangrijk dat iedereen een bijdrage levert om te zorgen dat deze mensen ook mee kunnen doen in de digitale samenleving. 

Ook voor KPN staat digitale inclusie hoog op de agenda. Het is heel belangrijk dat iedere klant op een zelfredzame manier de diensten kan gebruiken. Digitale inclusie betekent zelfredzaamheid en onafhankelijkheid in basisbehoeften, verbondenheid, gezondheid, werk hebben, financiële stabiliteit, meedoen en erbij horen. Daarom is KPN continu bezig met:   

  • Het verbeteren van toegankelijkheid van de producten, diensten en services (visueel, audio, communicatie). 
  • Het integreren van hulpmiddelen in de werkplekdienstverlening voor zakelijk markt. 
  • Kwetsbare mensen bewuster laten worden over veiligheid online. 
  • Eenzaamheid bestrijden middels het Mooiste Contact Fonds. 

Om de digitale inclusie van kwetsbare doelgroepen te bevorderen heeft KPN verschillende initiatieven op maat ontwikkeld speciaal voor o.a. slechtzienden, slechthorenden, mensen met dementie en laaggeletterden. Meer informatie over deze initiatieven vind je in de presentatie kpn. 

Daarna gingen de deelnemers verder met elkaar in gesprek over de volgende vraag: "Wat kun jij betekenen vanuit je rol om digitale inclusie te versnellen?"

Sommige deelnemers gaven aan dat juist de toegang tot de digitale mogelijkheden, hetzij device of internetverbinding, heel belangrijk is en dat dat de schakel is die we nog missen. Hierbij kunnen bedrijven een grote rol spelen. Publiek-private samenwerking moet beter. 

Anderen vonden dat het versnellen van digitale inclusie versnipperd wordt aangepakt. De aanpakken verschillen zelfs per gemeente. Dit moeten we met elkaar verbinden. Er is behoefte aan een integraal plan.  

Weer een andere groep vond bijeenkomsten organiseren waar organisaties elkaar inspireren en ervaringen delen belangrijk. 

Presentatie Basistraining Digitaal

Na de pauze werd de nieuwe Basistraining Digitaal voor vrijwilligers gepresenteerd door Fouzia Benboussounna namens de digitaaladviseur en trainer Boris Wagenaar. 

De basistraining Digitaal van Leef en Leer! is een training voor vrijwilligers digitale vaardigheden in Amsterdam. De training is gratis en gebaseerd op de aanpak van Taal voor het leven.  

De training is ontwikkeld om deze vrijwilligers zo goed mogelijk voor te bereiden op hun werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan coachingsvaardigheden: Hoe krijg je goed de hulpvraag van de doelgroep naar boven? En hoe help je hen vervolgens met het antwoord realiseren? In de Basistraining Digitaal maken deelnemers kennis met nuttige didactische tips en tricks om nog beter de doelgroep te kunnen ondersteunen in hun proces om digitaal vaardig te worden. 

Ook de digitale vaardigheden van de vrijwilliger komen aan bod. Deelnemers worden geholpen om op hun eigen vaardigheden te reflecteren. Wat kunnen zij wel, en wat niet? Belangrijk is in ieder geval het bericht dat de vrijwilliger niet alles hoeft te kunnen. In tegendeel: het is juist mooi als de vrijwilliger de doelgroep mee kan nemen in zijn eigen leerproces. Een hart onder de riem voor de doelgroep, die vaak vanwege hun lage basisvaardigheden kampen met leerangst. 

De training heeft 2 dagdelen. Het tweede dagdeel vindt een of twee weken na de eerste plaats. Hierdoor hebben deelnemers de tijd om te oefenen met de doelen die zij in het eerste dagdeel gesteld hebben, ervaringen te delen met de rest van de groep, en samen te leren van de opgedane praktijkervaringen. 

De inschrijving voor deze training is beschikbaar op onze website. Voor vragen en advies neem contact op met digitaaladviseur Boris Wagenaar: boris@leefenleer.nl  

Delen via

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner