Verslag Stedelijk Netwerkoverleg Taal 23 maart 2023

Het Stedelijk Netwerkoverleg Taal van 23 maart stond in het teken van creatieve werkvormen. Naast een update vanuit Leef en leer! kon je workshops volgen van taaladviseurs Barbara Meeuwig en Coos Lohman. Een interessante middag!

Vrijwilligerstool

Leef en leer! presenteerde tijdens de plenaire sessie de nieuwe tool om vrijwilligers te helpen een passende organisatie te vinden om vrijwilligerswerk te doen. Deze tool werd ontwikkeld door het Ontwerplab van de OBA en zal dit jaar toegevoegd worden aan de website van Leef en leer. Leef en leer verzamelt nu vooral nog feedback om de functies van de tool aan te scherpen. De reacties uit de demonstratie worden ook meegenomen. De presentatie die toen gegeven is, vind je hier (te downloaden tot 1 mei).

Ook werd een oproep gedaan om de meest recente gegevens van jouw organisatie hier in te vullen. Dit vanuit de optiek van een vrijwilliger. Heb je de gegevens van jouw organisatie nog niet ingevuld? Doe dit dan gauw. Alleen bij het ontvangen van de juiste gegevens, kunnen wij campagne gaan voeren voor jouw organisatie.

Dichtworkshop

Tijdens de dichtworkshop van Barbara ging een aantal mensen aan de slag met het maken van gedichten. Met elkaar maakten we een "knipgedicht". Een gedicht van Gerrit Krol werd in losse woorden opgeknipt. Daar werd vervolgens een nieuw gedicht van gemaakt. Daarna hebben we ook een Ruitgedicht geschreven. Hierbij werd gevraagd om een akelig regen/wind-moment in gedachten te nemen. Per dichtregel werd een vraag gesteld, waar een deelnemer in een bepaald aantal woorden een antwoord op mocht geven. Zo werd het gedicht geschreven uit de ervaringen. 

De vragen hieronder nog even op verzoek van de deelnemers die er waren. Gebruik ze vooral tijdens je eigen sessies met taalleerders!

- Welke kleur hoort bij het moment dat je in gedachten hebt? Een woord.
- Wat zie je? Twee woorden.
- Waar ben je of waar zijn jullie? Drie woorden.
- Wat gebeurt er? Vier woorden.
- Waar denk je aan? Welke herinnering komt boven? Drie woorden.
- Wat voel je? Twee woorden.
- Een samenvattend woord of conclusie. Een woord.

Spreektaal en Succes

Tijdens deze bijeenkomsten zijn de methoden 'Succes' en 'Spreektaal' behandeld. Coos vertelt:

"Succes is een methode dit zich richt op lezen en schrijven. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij de opdrachten die in Succes staan nader bekeken. Wat betekent het bijvoorbeeld als er staat 'bekijk de tekst'. Moet ik de tekst dan lezen? Wat bekijk ik dan eigenlijk en vooral: waarom? 

Tijdens het deel van de middag waar Spreektaal aan bod kwam hebben we de fase B van het ABCD model met elkaar in het Tigrinya geoefend, om zelf te ervaren hoe goed het werkt om bepaalde zinnetjes vaak en vooral met een ritme hardop te herhalen. Iedereen kon aan het einde van de middag 'dank je wel' en 'geen dank' (in Tigrinya: geef me je geld) zeggen! 

Taal en Spel

Tijdens deze bijeenkomt hebben wij nogmaals benadrukt hoe belangrijk spelen is. Men wordt uitgenodigd meer zijn best te doen, omdat men wil winnen, men vergeet eigenlijk dat men niet durft te spreken is omdat het gevoel te willen winnen de overhand heeft.

Als je speelt leer je geen nieuwe woorden, maar activeer je de kennis van de woordenschat die je passief beheerst. Van begrijpen naar produceren!"

Op de hoogte blijven?

Het Stedelijk Netwerkoverleg Taal is interessant voor iedereen die in de stad met taal en taalleerders bezig is. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe datums om mee te doen. We kondigen hier ook nieuwe workshops en activiteiten aan. Zo komt er voor de zomer nog een workshop Dichten en taalcoaching. Al onze activiteiten zijn gratis.

Delen via

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner