Leef en leer! in Coronatijd. Bekijk hier alle relevante informatie

Verslag conferentie Leef en leer! je leven lang.

Donderdag 8 december 2016 was de conferentie Leef en leer! je leven lang in de maakplaats van de centrale OBA. We kijken terug op een geslaagde middag, met een goede vertegenwoordiging van de organisaties uit ons Leef en leer! netwerk, de gemeente Amsterdam en vrijwilligers uit onze stad.

Leef en Leer! je leven lang 

Een goede titel voor deze conferentie en ook het beste advies aan alle Amsterdammers. Want om mee te kunnen doen, maar ook om mee te kunnen blijven doen,  moet iedereen in deze stad een  leven lang leren. 

Een prikkelend programma
We startten de middag met een plenair programma, onder leiding van Martin Berendse (Directeur van de OBA) die ook de conferentie opent. Daarna is het woord aan wethouder Kukenheim (Onderwijs, Jeugd en Diversiteit). Kukenheim benadrukt onder meer hoe belangrijk het college van Amsterdam het vindt dat iedereen in Amsterdam de Nederlandse taal spreekt, leest en schrijft , kan rekenen en digitaal vaardig is. Dit zorgt ervoor dat je meedoet in de stad, dat je participeert, met je buren kan praten, een oudergesprek over je kind kunt voeren, maar ook een baan kan vinden.

Ook vertelt Kukenheim hoe het programma Leef en Leer! het afgelopen jaar een nieuwe invulling heeft gekregen. Het nieuwe uitgangspunt is dat de ondersteuning op basis van vraag wordt aangeboden. De medewerkers gaan dus niet langer op pad om vrijwilligersorganisaties te informeren over het aanbod en om te vragen waar zij gebruik van willen maken. Dat kan alleen als de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Leef en Leer! goed zichtbaar worden gemaakt. De nieuwe website is daar een belangrijk middel voor. Waarop Kukenheim op ceremoniële wijze de vernieuwde website opent.

Martin Berendse nodigt vertegenwoordigers van de 3 doelgroepen van Leef en leer! uit om de vernieuwde site door te lopen. Ignez Lara een jongedame uit Brazilië die o.a. via de Meeleesclub bij de OBA haar Nederlands bijspijkert, Marten Douma, vrijwilliger bij Stichting Aan de Knoppen en Carel Blanksma van De Hippe Heks een vrijwilligersorganisatie. Zo komen de highlights van de website, zoals de leermiddelenwijzer aan bod.

Toen was de beurt aan Heleen Snijder van Taal voor het Leven. Ze start met een mooi filmpje en benadrukt nog maar eens goed waarom doen we het met zijn allen doen. Verder wijdt ze uit over de samenwerking en rolverdeling met Leef en leer! en wat het netwerk hier concreet aan heeft.

Als afsluiting van de plenaire programma was er een vermakelijk optreden van De Nederlandse Taalshow, een theatergezelschap van Anja Kriek en De Dansdokters Olaf van der Hee en Sjaak Hartog. Als het echtpaar Henk en Ingrid met buurman Bartók betrekken ze het publiek en laten ze zien dat je op spelende wijze actief en effectief aan de slag met taal kan.

Verdieping en dialoog

Na de pauze hebben de aanwezigen zich opgedeeld in zes parallelsessies/ workshops waar ze met elkaar de diepte ingaan over 6 onderwerpen. Aansluitend hebben ze een agendapunt voor 2017 geformuleerd waar we mee aan de slag gaan volgend jaar.

De workshops
Zie hieronder een korte omschrijving van de 6 workshops en indien beschikbaar de presentatie!

  1. Er is meer dan Taal!
   door Ella Bohnenn
   Hoe staat taal in verbinding met de dagelijkse praktijk? De basisvaardigheden: het gaat niet alleen om taal, ook om rekenen en digitale vaardigheden. Taal en sociale vaardigheden liggen dicht bij elkaar. Tot slot handige tips voor (nieuw) materiaal.
   Bekijk hier de presentatie

  2. Werken met vrijwilligers
   door Leo Rietveld, Vrijwilligers Centrale Amsterdam
   Vrijwilligerswerk moet zowel voor de organisatie als voor de vrijwilliger iets positiefs opleveren. Hoe zorg je dat je vrijwilligers gemotiveerd en geboeid blijven? In deze workshop werden de verschillende types motivaties van vrijwilligers verkend en werd besproken hoe daarop in te spelen.

   Leo behandelde de vrijwilligers-kwadrant van Movisie. Bekijk deze hier:
   - de vrijwilligerskwadranttoelichting
   - vrijwilligerskwadrantchecklist
   - Vrijwilligerskwadrant_MOVISIE vragenlijst

  3. Vraag het de taaladviseurs!
   door Coos Lohman en Barbara Meeuwig, Leef en leer! 
   Alle ins en outs over de trainingen voor vrijwilligers. Onze Taaladviseurs Coos en Barbara werd het hemd van het lijf gevraagd!
   Bekijk hier de presentatie

  4. Ondersteuning van leertrajecten door Taal voor het Leven 
   door Khadija Bentaher, Stichting Lezen & Schrijven
   In deze workshop werd kennis gemaakt met de visie en werkwijze van Taal voor het Leven. Hoe wordt het Amsterdamse aanbod versterkt? Ook werden vraagstukken besproken als: hoe bereiken we effectief vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via de aanpak EVA? Ook was er tijd om met elkaar vraagstukken te bespreken en behoeften op te halen om in 2017 met nog meer effect samen te kunnen werken aan het verbeteren van de vaardigheden van alle Amsterdammers.
   Bekijk hier de presentatie

  5. Aanbod Taal om te Leren 
   door Damayanti Gunawan, Gemeente Amsterdam
   Verdieping over het beleidsplan Taal om te Leren van de gemeente Amsterdam. Ook komt de inhoudelijke afstemming met de problematiek in het sociale domein in beeld. Dus leren in het teken van… De presentatie was voor iedereen uit de taalketen waarbij het accent lag op informele aanbieders
   Bekijk hier de presentatie

  6. Educatie en ouderen
   door Mayssa Joni, Ouderen in de Wijk | OBA
   Een grote groep ouderen beschikt over onvoldoende digitale vaardigheden en/ of beheerst onvoldoende de Nederlandse taal. Hierdoor is het moeilijk deze doelgroep te bereiken en is deze niet in staat om zelf gebruik te maken van de dienstverlening die steeds digitaler wordt aangeboden. Mayssa is op zoek gegaan naar manieren om deze ouderen beter te bereiken en hoe aanbod  gecreëerd kan worden die bij de wensen en behoeften van de ouderen past.

Aan het einde van de middag komen we nog een maal plenair samen voordat we aan de borrel gaan. Martin vraagt de workshopleiders van de parallelsessies om de highlights en de agendapunten voor 2017.

Highlights en agendapunten voor 2017

 • Workshop 1 (Er is meer dan Taal)
  • Er moet meer aanbod voor digitale vaardigheden komen!
   Loketten van de gemeente moeten ook daar naar toe door verwijzen. (dus niet alleen naar taal)
  • Gemeente doet al veel om schulden te voorkomen. De beschikbare hulp moet beter en meer onder de aandacht gebracht worden.
  • Het moet gemakkelijker worden gemaakt om specifiek te vinden wat je zoekt, bij je in de buurt.

 • Workshop 2 (Werken met vrijwilligers)
  Het werven en behouden van vrijwilligers is voor veel organisaties een uitdaging. Maak gebruik van het vrijwilligers-kwadrant van Movisie. Zo krijg je inzicht in de motivatie van je vrijwilligers. Dit helpt je bij de werving en de begeleiding van je vrijwilligers.

 • Workshop 3 (Vraag het de taaladviseurs!)
  Leef en Leer! en vrijwilligersorganisaties enthousiasmeren taalvrijwilligers om Leef en leer! trainingen te volgen want:
  • De Nederlandse taal beheersen is niet zelfde als een goede taalcoach zijn en de trainingen geven toegang tot gratis en goed materiaal.  
  • Begeleiden bij mondelinge vaardigheden vraagt evenzeer een doelgerichte aanpak als begeleiden bij schriftelijke vaardigheden. 

 • Workshop 4 (Taal voor het Leven)
  Hoe bereik je mensen die moeite hebben ervoor uit te komen dat ze problemen hebben met bepaalde basisvaardigheden?
  • Haal het uit de taboe sfeer!
  • Leren mag ook met een knipoog en plezier!
  • Idee: meer Taalshows/ spelavonden in buurthuizen etc. organiseren.

 • Workshop 5: Aanbod Taal om te Leren
  Taal verbinden aan andere basisvaardigheden zoals zorg en gezondheid. Denk erom ga ook vooral preventief en niet alleen reactief (acuut) aan de slag.

 • Workshop 6: Ouderen en educatie.
  De doelgroep ouderen verdient meer aandacht.
  Er is behoefte aan specifiek aanbod op het gebied van digitale vaardigheden voor ouderen.

Visueel verslag

Een sketcher heeft een visueel verslag van de dag gemaakt:

Foto's
Bekijk de foto's van de conferentie op onze Facebook pagina.

Tot slot
Deze conferentie organiseerden wij met veel plezier in samenwerking met onze belangrijkste partners de OBA, Gemeente Amsterdam en Taal voor het Leven. Ons goede voornemen voor 2017 is om hier weer een vervolg aan te geven. Met een terugblik op de gestelde agendapunten, om zo verantwoording af te leggen en om samen weer tot mooie toekomstplannen te komen.

Leef en leer! je leven lang.

Delen via

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner