Omgaan met laaggeletterdheid

Omgaan met laaggeletterdheid

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen grote moeite met spreken, luisteren, lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In Amsterdam liggen de aantallen zelfs iets boven het landelijk gemiddelde. Laaggeletterden hebben niet alleen moeite met lezen, schrijven en/of spreken, maar hebben ook vaker problemen met rekenen, administratieve, financiële en digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid wordt lang niet altijd herkend door de omgeving en brengt vaak schaamte met zich mee.

Als onderdeel van het Taakakkoord biedt Leef en leer! de training Omgaan met Laaggeletterdheid aan voor professionals en vrijwilligers werkzaam bij organisaties in Amsterdam. Want aan deze problematiek is gelukkig heel veel te doen! Professionals en vrijwilligers kunnen een groot verschil maken, zodat iemand beter mee kan doen in de maatschappij.

Leef en leer! organiseert deze training in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Stichting Lezen & Schrijven.

Opzet van de training

De training bestaat uit twee dagdelen van elk drie uur.

Dagdeel 1:

  • Achtergrond en theorie over laaggeletterdheid
  • Herkennen van bijbehorende signalen
  • Checken van signalen, is vermoeden van laaggeletterdheid juist?

Na het eerste dagdeel voeren deelnemers een opdracht uit in hun eigen praktijksituatie.

Dagdeel 2:

  • Normaliseren van laaggeletterdheid
  • Oefenen met een trainingsacteur om het gesprek over laaggeletterdheid aan te gaan
  • Doorverwijzen naar het juiste aanbod

Praktische informatie

De training wordt incompany aangeboden en op maat gemaakt voor de organisatie. Hiervoor geldt een minimum aantal deelnemers van zeven en een maximum van veertien. Daarnaast wordt de training in de OBA georganiseerd voor deelnemers van verschillende organisaties (zowel professionals als vrijwilligers) in Amsterdam.

Inspiratiesessie

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de training een inspiratiesessie over laaggeletterdheid te volgen. Deze duurt anderhalf uur en hier kunnen minimaal zeven en maximaal twintig personen aan deelnemen. De inspiratiesessie heeft als doel om de urgentie van het probleem aan te kaarten en deelnemers te motiveren de training te gaan volgen.

Deelname is voor organisaties die lid zijn van het Amsterdamse Taalakkoord geheel kosteloos. 

Aanmelden of meer weten? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Data training Omgaan met Laaggeletterdheid

Er zijn geen trainingen gepland.

Informatie aanvraag in-company training

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner