Tips voor vrijwilligers

Tips voor vrijwilligers

Hier vind je praktische tips en werkvormen ter inspiratie om taal te oefenen met je leerder.

Tips voor Lezen

 • Heb je een leerder of een groep maar geen leesmateriaal? Gebruik dan de gratis tijdschriften uit de supermarkt, de folders uit het ziekenhuis, de bibliotheek, het centraal station...

 • Pak een set van de Metro, Spits, Mug of een andere gratis krant en ‘lees’ en vooral ‘raad’ wat erin staat zonder de nadruk te leggen op woorden. Kijk naar foto’s, lees de kopjes, de grafieken etc.

 • Maak af en toe gebruik van taalspelletjes zoals woordzoekers, woordenpuzzels of galgje.

 • Maak gebruik van de materialen uit het dagelijks leven van de deelnemer. Laat de deelnemers bijvoorbeeld de onderstaande materialen meenemen en bespreek die met ze.

  • De nieuwsbrief van de basisschool.

  • De brieven die zij in de brievenbus krijgen.

  • Folders meenemen van plekken waar ze vaak komen ( huisarts, tandarts etc.)


Tips voor Luisteren

 • Laat deelnemers zonder aantekeningen te maken naar het jeugdjournaal kijken. Wie heeft de meeste onderwerpen onthouden.

 • Bied naast papieren materialen ook taalprogramma’s aan op de computer om het luisteren te oefenen. Gebruik daarvoor de taalprogramma’s, video’s en liedjes op Oefenen.nl.

 • Kijk samen naar website netinnederland.nl


Tips voor Spreken/conversatie

 • Vraag de leerders om iets mee te nemen rond een thema dat hen aanspreekt. Laat ze daarover met elkaar praten. Hoe heet dat wat je mee hebt genomen? Waarom is het belangrijk voor jou? Wat kan je ermee doen? Van welk materiaal is het gemaakt?

 • Maak samen met de deelnemers een uitstapje naar een non-profit organisatie in jouw buurt. Informeer eerst bij de organisatie of je met de deelnemers kunt komen en een paar vragen mag stellen. Denk aan de bibliotheek, een steunpunt van Ymere, het zwembad, een schooltuinencomplex, een kinderboerderij...

 • Organiseer een paar activiteiten die je samen met je deelnemers kunt  uitvoeren waar het plezier om samen iets te doen centraal staat. Denk b.v. aan koken, breien etc.

 

Algemene tips

 • TPR, Total Physical Response, is een taalleermethode waarbij men letterlijk “al doende” en op een andere manier de taal leert. Bij gebruik van concrete acties en  voorwerpen wordt het leren van nieuwe woorden en zinnen makkelijker en leuker. De methode samengevat:

         *Je geeft duidelijke mondelinge opdrachten (pak de pen)
         *Je doet de opdrachten zelf voor ( je pakt de pen)
         *De cursist doet de opdrachten na (pakt ook de pen)
         *Introduceer elke keer max 3 nieuwe woorden tegelijk

Intervisie

Leef en leer! organiseert regelmatig intervisie bijeenkomsten voor vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we uit van de lessituatie van de taalvrijwilligers die zich opgeven. Zowel de succesverhalen als de struikelblokken komen aan bod. Wil je je opgeven of ben je benieuwd naar de inhoud van de bijeenkomsten kijk hier.

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner